Producenci

 

 

 

 

Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Apteka Studencka

URSZULA GRAŻYNA BODZOŃ

Studencka 7 AD.1 31-116 Kraków

 

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI

§1 Definicje
§2 Kontakt ze Sprzedawcą
§3 Wymogi techniczne
§4 Zakupy w Sklepie
§5 Płatności
§6 Realizacja zamówienia
§7 Prawo odstąpienia od umowy
§8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§9 Reklamacje
§10 Dane osobowe
§11 Zastrzeżenia
§12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami

 

§1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep - sklep internetowy Apteka Studencka prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://studencka.krakow.pl.
Sprzedawca -Urszula Grażyna Bodzoń, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą URSZULA GRAŻYNA BODZOŃ  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

NIP 6760009837, nr REGON 357139359, ul. Studencka 7/AD.1, 31-116 Kraków.

 

§2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Apteka Studencka ul. Studencka 7.AD.1 31-116 Kraków
 2. Adres e-mail: apteka@studencka.krakow.pl
 3. Telefon: 12 421 31 24; kom. 501 66 00 10

 

§3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§5 PŁATNOŚCI

 1. Zwykły przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy

Nr konta do wpłat za zamówioną wysyłkę 

Bnp Paribas 24 1600 1039 0002 0037 5270 2150

 1. Za pośrednictwem platformy płatniczej
 2. Za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
 3. Kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru

§6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany do 5 dni roboczych
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  • Za pośrednictwem firmy kurierskiej
 7. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia pn-pt 9:30-19:00; sobota 8-14;
 1. Termin realizacji zamówienia zarówno w przypadku odbioru osobistego jak i wysyłki zostanie podany drogą elektroniczną na podany adres mailowy Zamawiającego

§7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument /lub osoba trzecia inna niż przewoźnik a wskazana przez Konsumenta/ wszedł w posiadanie towaru bądź ostatniej rzeczy z zamówienia.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia do niego towaru. Zwrot płatności nastąpi natychmiast po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwrotu zakupionego towaru.

Koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Konsument.

Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie.

Adres do zwrotu zakupionego towaru: 

Apteka Studencka 31-116 Kraków ul. Studencka 7/AD.1

Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni od dnia zgłoszenia o odstąpieniu od umowy.

Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Po stwierdzeniu przez Sprzedającego wad w towarze przez nieprawidłowe użycie przez Konsumenta i zmniejszenie wartości towaru bądź jego zniszczenie Sprzedający.

skontaktuje się natychmiast z Konsumentem w sprawie uzgodnienia kwoty, o którą będzie pomniejszony zwrot za zakupiony towar. 

 

§8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia a Konsument został o tym poinformowany, bądź zakup nastąpił z oferty promocyjnej związanej z taką charakterystyką towaru
 3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym
 • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
 • Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
 • Żądać usunięcia wady

 

Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres Apteka Studencka ul. Studencka 7/AD.1, 31-116 Kraków.

Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

Koszt związany z dostarczeniem towaru ponosi Sprzedawca.

Reklamacje należy kierować na adres e-mail apteka@studencka.krakow.pl

bądź listownie na adres Apteka Studencka ul. Studencka 7 AD.1 31-116 Kraków

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.

Wykaz Inspektoratów znajduje się https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

§12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Kunsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 
Poniżej znajduje się odnośnik do formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:


Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży

 

Regulamin konta

Regulamin konta w sklepie Apteka Studencka

SPIS TREŚCI

§1 Definicje
§2 Kontakt ze Sprzedawcą
§3 Wymogi techniczne
§4 Konto
§5 Reklamacje
§6 Dane osobowe
§7 Zastrzeżenia

§1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy Apteka Studencka prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://studencka.krakow.pl
Sprzedawca - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą URSZULA GRAŻYNA BODZOŃ  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

 

NIP 6760009837, nr REGON 357139359,

Adres: ul. Studencka 7/AD.1, 31-116 Kraków.


§2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres ul. Studencka 7 AD.1 31-116 Kraków

Adres e-mail: apteka@studencka.krakow.pl

Telefon:

12 421 31 24; kom. 501 66 00 10

 

§3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • Aktywne konto e-mail
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

 

§4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: apteka@studencka.krakow.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail  apteka@studencka.krakow.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.


POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z: 

 1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
 2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 3. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  • konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  • poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  • zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy apteka@studencka.krakow.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji, gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

Polityka prywatności Sklepu Apteka Studencka
https://studencka.krakow.pl ("Sklep")

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

URSZULA GRAŻYNA BODZOŃ, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą URSZULA GRAŻYNA BODZOŃ wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

NIP 6760009837 , nr REGON 357139359, ul. Studencka 7/AD.1, 31-116 Kraków

 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Świadczenie usług oferowanych w Sklepie
 • Realizacja Twoich zamówień
 • Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

 • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu
 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

Możliwość cofnięcia zgody w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,

A także:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

- z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),

- jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 • statystycznym
 • marketingowym
 • udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • dostawca płatności
 • hostingodawca
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Zawarcie umowy sprzedaży
 • Marketing bezpośredni, inny niż newsletter

Podstawa przetwarzania: 

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy

Skutek niepodania danych: brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

Możliwość cofnięcia zgody: w każdej chwili

 

ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH – ZASADY 

 1. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne
 2. Warunki zawierania umów o świadczenia Usług elektronicznych
  a/Umowa o świadczeniu usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji
  b/Do dokonania rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych Użytkownika : adres e-mail; Imię, Nazwisko, Adres, Miejscowość z kodem pocztowym, Kraj, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.
  c/Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu formularza umożliwiającego złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym studencka.krakow.plzostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi.
 3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu formularza umożliwiającego złożenie zamówienia jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia.
 4. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych


a/ Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres apteka@studencka.krakow.pl


b/ Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Użytkownik rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.


c/ Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy


d/ Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron


SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA – WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art.71 Kodeksu cywilnego
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. Niezależnie od ceny Produktu, Klient ponosi koszt dostawy Produktu, zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej Sklepu Internetowego
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 4. W celu złożenia zamówienia na Produkt, Klient zobowiązany jest wejść na stronę internetową Sklepu Internetowego, wypełnić prawidłowo elektroniczny Formularz Zamówienia. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu.
 5. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia i dostawy Produktu:

imię i nazwisko, adres (ulica, nr domu, miejscowość z kodem pocztowym) numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, Produkt, ilość Produktu, sposób płatności, sposób dostawy, dane do wysyłki.

W trakcie składania Zamówienia - do momentu złożenia Zamówienia- Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego

 1. Złożenie Zamówienia za pomocą Formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „POTWIERDZAM ZAKUP”

Klient poprzez kliknięcie tego przycisku zobowiązuje się do zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w treści Zamówienia Produktu. Sprzedającemu przysługuje prawo do odmowy realizacji Zamówienia Produktu w terminie 2 dni od dnia złożenia Zamówienia Produktu przez Klienta w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości lub niekompletności danych zawartych w treści Zamówienia Produktu.
 2. Sprzedawca/Apteka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeśli Produkt został wycofany lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej już po złożeniu zamówienia.
 3. Sprzedawca/Apteka zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w przypadku, gdy realizacja danego Zamówienia skutkowałaby naruszeniem przepisów prawa dotyczącego prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi i bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze (wynika to z przepisów prawa powszechnie obowiązującego).
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów z oferty dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego w każdym czasie.
 5. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta Sprzedawca potwierdza niezwłocznie jego otrzymanie i jednocześnie przekazanie do realizacji-w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży, co skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży i kosztów dostawy Produktu. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcia go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na pocztę elektroniczną e-mail wiadomości. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 7. Wszystkie Produkty oferowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz znajdują się w legalnym obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa lub decyzji właściwych władz administracyjnych.
 8. Wszystkie produkty zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującym prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami. Produkty w uszkodzonym opakowaniu, które są z tego powodu przecenione, opatrzone są odpowiednią adnotacją w tym zakresie.
 9. Sklep Internetowy www.studencka.krakow.pl prowadzi wyłącznie obrót detaliczny.


SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA - KOSZT; DOSTAWA 

 1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie do 5 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, chyba, że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny, dłuższy termin.
 2. W przypadku gdy w Zamówieniu znajdą się produkty o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 10 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  a/przy wyborze „płatność przelewem na konto”, „płatności elektroniczne” - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy
  b/przy wyborze płatność za pobraniem od dnia zawarcia Umowy sprzedaży
 3. Sprzedawca dostarczy produkt za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę
 4. Dostawa Produktu realizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 5. Klient ponosi koszty dostawy Produktu w wysokości określonej na stronie Sklepu Internetowego. Koszty dostawy Produktu, w tym opłata za transport, dostarczenie i usługi pocztowe są wskazane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy sprzedaży
 6. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad
 7. Koszt dostawy Produktu zostanie doliczony do ceny Produktu w trakcie składania Zamówienia Produktu przez Klienta
 8. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny
 9. Jeśli Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować Zamówienia Klienta (incydentalna niezgodność stanów magazynowych bądź incydentalnie uszkodzony Produkt) Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej do 5 dni roboczych licząc od daty złożenia Zamówienia, powiadomi o tym fakcie Klienta drogą elektroniczną i dokona zwrotu pobranej opłaty za Produkt
 10. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód sprzedaży tj paragon fiskalny.
 11. Faktury VAT wystawiane są na indywidualną prośbę Klienta, którą należy zamieścić w rubryce „Uwagi”, podając jednocześnie swój numer identyfikacji podatkowej NIP dla Klientów nie będących Konsumentem
 12. Warunkiem wystawienia faktury VAT dla Klienta nie będącego Konsumentem jest podanie w formularzu Zamówienia numeru NIP Klienta. Klient wyraża zgodę na wystawienie Faktury VAT bez jego podpisu


SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA – PŁATNOŚĆ


Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy sprzedaży

1.Płatność za pobraniem, wówczas płatność za Produkt następuje w chwili jego dostarczenia do rąk wybranego przez Klienta dostawcy Produktu

2.Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy

Apteka Studencka

Studencka 7 AD.1

31-116 Kraków  

w godzinach pracy apteki: pn-pt  8-20; sobota 8-14; niedzielę i święta ustawowo wolne od pracy apteka jest nieczynna

3.Płatność przelewem bankowym na konto bankowe Sprzedawcy

4.Płatność przy użyciu platformy płatniczej

 
SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA – PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 1. Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z Apteki nie podlegają zwrotowi
  (zgodnie z art.96 ust.5 Ustawy Prawo Farmaceutyczne Dz.U. z 2008r nr 45 poz 271).
  Wyjątek stanowią
  a/produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia oraz wyroby medyczne u których ujawniły się wady jakościowe
  b/doszło do sfałszowania produktu leczniczego
  c/nastąpiła pomyłka w trakcie pakowania
 2. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie Oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej apteka@studencka.krakow.pl
 3. W przypadku przesłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi w formie wiadomości e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy
 4. Termin 14 dni, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży liczy się od dnia otrzymania zamówionego Produktu przez Konsumenta
 5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z którego może skorzystać Konsument w realizacji prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 1. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą. To co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 2. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres siedziby Sprzedawcy

Apteka Studencka ul. Studencka 7 31-116 Kraków

przesyłką pocztową na koszt własny.

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności tj ceny Produktu i kosztów wysyłki. Sprzedawca dokonuje zwrotu wskazanych wyżej płatności niezwłocznie, po otrzymaniu zwracanego produktu, przy użyciu takiego sposobu jaki będzie wskazany przez Konsumenta.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów
  a/w której cena zależy od wahań na rynku finansowym nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy
  b/w której przedmiotem świadczenia jest nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  c/w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia, jeśli Klient o tych faktach został poinformowany i świadomie te Produkty zakupił
  d/w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  e/w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
  f/w której przedmiotem Umowy są produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne
 3. Wszelkie informacje na temat praw Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży znajdują się na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od Umowy” 

SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA – TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną(rękojmia)
 2. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad lub żądać usunięcia wady Produktu lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Produktu albo o odstąpieniu od Umowy sprzedaży i zwrocie poniesionych kosztów związanych z zakupem wadliwego Produktu
 3. Reklamacje z tytułu rękojmi Sprzedawcy można składać wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres

 apteka@studencka.krakow.pl

lub na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy

Apteka Studencka ul. Studencka 7 AD.1 31-116 Kraków

 1. Reklamacja z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Produktu winna zawierać informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikowanie Klienta i Produktu tj. numer zamówienia; datę zakupu Produktu; imię i nazwisko Klienta; dane adresowe klienta; adres poczty elektronicznej Klienta;
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny sposób wskazany przez Klienta.
 3. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Produktu jest zobowiązany dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu Produktu na adres siedziby Sprzedawcy.

Apteka Studencka ul. Studencka 7 31-116 Kraków

Koszt dostawy reklamowanego Produktu do Sprzedawcy ponosi Sprzedawca.

 1. Pozostałe reklamacje związane z działem Sklepu Internetowego można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej

na adres apteka@studencka.krakow.pl

lub pisemnie na adres Apteka Studencka ul. Studencka 7 31-116 Kraków; 

 1. W postępowaniu reklamacyjnym stosuje się przepisy art.556 i następne Kodeksu Cywilnego
 2. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i Reklamacje”


DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW/KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników/Klientów Sklepu Internetowego www.studencka.krakow.pl jest Administrator Strony Internetowej - Apteka Studencka Urszula Grażyna Bodzoń ul. Studencka 7 AD.1 31-116 Kraków
 2. Dane osobowe Klienta Sklepu Internetowego zbierane przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy Sprzedaży
 3. Dane osobowe Użytkowników Sklepu Internetowego wykorzystywane są przez Administratora w celu
  a/realizacji Umowy sprzedaży
  b/Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika w celu zawarcia Umowy sprzedaży nie wymaga jego odrębnej zgody. Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży
  c/ Wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych wymaga wyrażenia odrębnej zgody. Dane będą wykorzystywane w zakresie adekwatnym do celu ich pozyskiwania.
  Podanie danych jest dobrowolne.
  d/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania a także do odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych w każdym czasie bez podania przyczyny na stronie

 

http://www.studencka.krakow.pl w zakładce „Mój Profil”


e/przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu realizacji innych usług wymaga zawsze odrębnej zgody Użytkownika
f/Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (dz.U.2016.922)
g/Administrator udostępnia dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora
h/Administrator udostępnia dane osobowe Klienta wybranemu przez Administratora podmiotowi obsługującemu płatności w formie elektronicznej udostępnione na stronie internetowej Sklepu Internetowego

 1. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z Rozporządzeniem PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY U.E. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


TREŚCI MEDYCZNE I FARMACEUTYCZNE ZAWARTE NA STRONIE 

 1. Informacje o tematyce zdrowotnej i farmaceutycznej publikowane na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści te mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako specjalistyczne porady medyczne, nie mogą one zastępować specjalistycznych badań lekarskich ani profesjonalnego doradztwa medycznego.
  Użytkownik kierując się wyłącznie informacjami uzyskanymi za pośrednictwem Sklepu Internetowego działa na własną odpowiedzialność. W szczególności brak ostrzeżenia dotyczącego skutków stosowania określonego leku lub kombinacji leków nie może być poczytywany przez Użytkownika jako wskazanie, że taki lek lub kombinacja leków jest bezpieczna, skuteczna lub właściwa dla Użytkownika lub innych osób. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z całym opisem leku umieszczonym na opakowaniu lub dołączonej do Produktu ulotce, aby w pełni zrozumieć jego działanie, zastosowania, efekty uboczne i ostrzeżenia. Przed użyciem produktów leczniczych należy zapoznać się z ulotką zawierającą przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu bądź zdrowiu
 2. Treści publikowane na stronie internetowej Apteki chronione są prawami autorskimi przysługującymi Administratorowi albo jego licencjodawcom, wobec czego zabronione jest jakiekolwiek ich kopiowanie w celu dalszej publikacji czy rozpowszechniania.


POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI – ZASADY 

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie 

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm/event=main.home.show&Ing=PL

 

 1. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, ma prawo do:
  a/wystąpić do stałego sądu polubownego przy wojewódzkich inspektoratach, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017.1063), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
  b/wystąpić do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art.36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej ( Dz.U. z 2017.1063) o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą
  c/Wystąpić do rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów; Stowarzyszenie Konsumentów Polskich;) o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu. Porady udzielane są m.in. mailowo pod adresem

 

porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801-440-220(infolinia czynna w dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00; opłata za połączenie wg taryfy operatora)


d/szczegółowe informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
http:/WWW.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http:/WWW.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http:/WWW.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
http:/uokik.gov.pl/pozasądowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
e/Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (Tel.22-55-60-333;e-mail:adr@uokik.gov.pl lub adres Pl. Powstańców Warszawy 1 Warszawa), dla Klientów szukających pomocy w rozstrzygnięciu pozasądowym sporu ze Sprzedawcą 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie przerwy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Konsumentowi treści zawartej Umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu Internetowego studencka.krakow.pl oraz przesłanie na adres e-mail Użytkownika potwierdzenia zawarcia umowy oraz pouczenia o prawie odstąpienia od Umowy usługi elektronicznej oraz pouczenia o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Ustawy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku oraz Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego).
 4. Spory powstałe między Sprzedawcą a Konsumentem będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych. O każdej zmianie Regulaminu Administrator zobowiązany jest powiadomić Użytkowników co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu powinien zawiadomić Administratora w przeciągu 14 dni od daty otrzymania informacji. W przypadku umów nie ciągłych, którym jest Umowa sprzedaży zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienie oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży


Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży
Załącznik nr 2: Wzór zgłoszenia reklamacji
Załącznik nr 3: Informacje o pozasądowym rozstrzyganiu sporów 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl